за нас проекти наши клиенти контакти новини сертификати bgen
 

   Вадис ООД спечели  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013 за изпълнението на проект „Технологично обновление на фирма „Вадис“  ООД по договор идентификационен номер BG161PO003-2.1.06-0375-С0001/18.02.2011г.Във връзка с това „Вадис“ ООД обявява следните процедури за избор на изпълнител:


1.Визуализация по договор идентификационен номер BG161PO003-2.1.06-0375-С0001/18.02.2011г.

Валидна от: 01.07.2011
Валидна до: 20.07.2011

2. Разработване на маркетингова стратегия по договор идентификационен номер BG161PO003-2.1.06-0375-С0001/18.02.2011г.

Валидна от: 01.07.2011
Валидна до: 20.07.2011

3. Одит по договор идентификационен номер BG161PO003-2.1.06-0375-С0001/18.02.2011г.

Валидна от: 01.07.2011
Валидна до: 20.07.2011