за нас проекти наши клиенти контакти новини сертификати bgen
 
Проекти

 
 ПС “Тошков чарк”
Реконструкция на водовземните съоръжения на ПС “Тошков чарк”. Проектиране, изработване, доставка, монтаж и наладка на затворен орган на водовземането на помпената станция
Повече »
   
 ПАВЕЦ “Белмекен”
Рехабилитация на 4 броя плоски затвори на ПАВЕЦ “Белмекен”
Повече »
   
 Ван дюза
Проектиране, изработка, доставка и монтаж на 1 брой Ван дюза в апаратна камера на ВЕЦ „Въча I”
Повече »
   
 Сестримо
Рехабилитация на 2 броя плоски затвори на ВЕЦ “Сестримо”
Повече »
   
 Ван дюза
Проектиране, изработване, доставка, монтаж и наладка на Ван дюза на напорен тръбопровод в апаратна камера на ВЕЦ „Тешел”
Повече »
   
 
Поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност
Повече »
   
Други проекти – за периода 2004-към момента:

Топлофикация Пловдив ЕАД
• Извършване на необходимите ремонти на 4 броя мотокари, 1 един брой електрокар, 4 броя прикачени ел.агрегати АД 30, 2 броя стационарни ел.агрегати и 1 брой преносим агрегат
• Абонаментрно техническо обслужване, поддръжка и ремонт на мостови кранове, кранове мостови едногредови (телферен тип) и телефери
• Извършване на ремонт на 4 броя автобагери
• Ремонт на 10 броя товарни автомобили и 3 броя автокранове на
• Ремонт и въвеждане в експлоатация на кран едногредов тип „Балка” на
покрива на на машинна зала на ОЦ „Юг”
• Ремонт и въвеждане в експлоатация на кран мостови 5 т двугредов в склад „Опасни отпадъци”

„Енергиен системен оператор” ЕАД
• Сервизно техническо обслужване на повдигателните съоръжения на:
- МЕР София град
- МЕР София област
- МЕР Монтана (вкл. МЕПР Видин и МЕПР Враца)
- МЕР Бургас (вкл. МЕПР Ямбол)
- МЕР Хасково (вкл. МЕПР Кърджали)
• Ремонт повдигателна уредба ЗИЛ 131 ТВ 26Е на МЕР Монтана
• Ремонт товарен автомобил „Шкода Мадара” на МЕР София град
• Ремонт на автовишки трактор ТК-80 на п/ст „София Запад” и п/ст „Златица” и
автомобил УАЗ 3909 на МЕР София област
• Ремонт на автокран МАЗ „Ивановец”, автовишка ГАЗ 66 и автовишка Татра МП 27, ремонт мотокар „Рекорд 2” и ремонт автовишка ЗИЛ 131 на МЕР София област
• Ремонт двигател и електросистема за управление на хидравликата на автовишка КАМАЗ АПТ-35, ремонт заден диференциал на автомобил УАЗ и ремонт трансмисия на УРАЛ на МЕР София град
• Ремонт на автомобил УАЗ на МЕР София град
• Ремонт на козлови кран вскладово-ремонтна база на МЕР Бургас
• Ремонт на хидравличен цилиндър на телескопа на основната стрела на автовишка „КАМАЗ”
АПТ 35 МЕР Монтана
• Ремонт на автокран МАЗ 500 и самосвал Деу Авиа на МЕР Хасково
• Ремонт на мотокар ДВ 1661.28.11 и кранова уредба автокран тип КС2561К ЗИЛ 130 на МЕПР Враца
• Ремонт ходова част, трансмисия и купе на лек автомобил УАЗ 2206, ремонт повдигателно съоръжение на автовишка „ЖИРАФ” МП-200/14 и ремонт на лек автомобил ЛАДА САМАРА на МЕР Монатна
• Ремонт кантарно устройство и подмяна кабел управление и ремонт на двата цилиндъра на
втора стрела на автоповдигаща се платформа „УРАЛ АГП 28” на МЕР Благоевград
• Подмяна кабели за управлнеие и ремонт аварийна хидравлична система на автовишка
КАМАЗ АПТ – 35 на МЕР Плевен


НЕК - ЕАД, Клон АЕЦ „Белене”
• Ремонт на бордови автомобил Шкода Европа
• Ремонт седлови влекач „КРАЗ”
• Ремонт товарен автомобил „Шкода Мадара”
• Ремонт на багер „Русия” 3094 – Е04124
• Преустройство на бордови автомобил ЗИЛ 131 /снегорин/ в самосвал
• Основен ремонт полуремарке ПР-22
• Рехабилитация верижен кран ХДГ-631


НЕК – ЕАД Клон ВЕЦ Група „Родопи”
• Подмяна пожарен водопровод на сградоцентралата на ВЕЦ „Пещера”
• Демонтаж /изрязване/ на два броя обтекатели на ДК на ХГ-2 след укрепване срещу деформация. Зачистване на местата чрез шмиргелене и боядисване.
• Рехабилитация на кран мостов двугредов електрически в АК на ВЕЦ „Тешел”
• Рехабилиатция на ремонтни саваци на водовземане на ВЕЦ „Кричим”. Проектиране и изработка
на нови лагерни възли.
• Проектиране, изработване, доставка, монтаж и наладка на затворен орган и направа на нова решетка за водовземането на помпена станция „Дженевра”.
• Водовземане на ВЕЦ „Кричим” – проектиране и изработка на нови лагерни възли.
• Ремонт на хидравличен повдигателене механизъм на Водовземане на ВЕЦ „Кричим”
• Абонаментно сревизно обслужване на повдигателни съоръжения и строителна механизация във ВЕЦ и звената на Клона
• Проектиране, изработка и доставка на решетка на Водовземане на ВЕЦ „Въча 2”
• Проектиране, доставка и монтаж на решетка /дясна главна/ на водовземане на ВЕЦ „Кричим”
• Проектиране и реконструкция на мостови кран в апаратна камер на ВЕЦ „Въча 1” с товароподемност 10 т и височина на повдигателния механизъм Н=8 м”.
• Демонтаж, монтаж на 4 броя самопочистващи филтри във ВЕЦ „Студен кладенец”
• Демонтаж и монтаж на 4 броя самопочистващи филтри на ВЕЦ „Кърджали”
• Проектиране, изработка, доставка, монтаж и наладка на нови лагерни възли и уплътнителен контур и ремонт бързопадащ савак на НТ на ХГ-1 на ПАВЕЦ „Орфей”
• Проектиране, иработка, доставка,монтаж и налдак на нови лагерни възли и уплътнителен контур и ремонт на бързиопадащ савак на НТ на ВЕЦ „Въча 2”
• Проектиране, доставка, монтаж и нладака на система за техническо водоснабдяване на ХГ-1 на ВЕЦ „Студен кладенец”


НЕК – ЕАД Предприятие ВЕЦ Група „Рила”
• Ремонт на хидравлична сисема на мотокар „Рекорд 4”
• Изкарване на проби чрез ядково сондиране от различни местана стоманобетоноватат конструкция в подземната централа на ПАВЕЦ „Чаира”
• Ремонт автомобил УАЗ 2206 на ВЕЦ „Тополница”
• Ремонт, изкърпване, боядисване и тапициране на авомобил УАЗ 2206 на ПАВЕЦ „Чаира”
• Изкърпване, боядисване и частичен ремонт на 2 броя Форд Транзит и автомобил УАЗ 31601
• Тапициране на 3 броя автобуси на ПАВЕЦ „Чаира”, ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо”.
• Изготвяне на работен проект и изпълнението му за изграждане на подпорна стена, защитни мероприятия и затваряне туенл с механична защита на ВЕЦ „Момина Клисура”
• Ежемесени технически обслужвания и ремонт при необходимост на повдигателни съоръжения и строителна механизация


НЕК – ЕАД, Клон „Хидроелектроинвест”
• Основен ремонт на мотокар „Рекорд 1”на СРБ гр.Белово
• Доставкана материали и съоръжения и извършване на необходимия ремонт за привеждане в готовност за ежегодно преатестиране от органите на ИДТН на кран мостов едногредов електрически Q=5 t, Lk=22m в СРБ гр.Белово
• Ежежмесечни технически обслуажвания и ремонт на кран мостов двугредов електрически Q=100/20/5 t, Lk=22 m, H=16/22/18 m и кран мостов едногредов електрически Q=5 t, Lk=22 m, H=18 m


„Електроразпредление Столично” ЕАД
• Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения /вкл. кранове авто- и козлови/

 нагоре